Skip to main content

Furiren (not verified)

September 12, 2023

David, när du stod där, stolt och lycklig över att ha erövrat världen på ditt sätt men hastigt berövades din och dina käras lycka över detta så var jag en blott 18 årig grabb hemma i Sverige.

Men, det som hände och hur vår omvärld förändrades den dagen skulle till stor del forma hela mitt liv. Jag kom att några år efter attacken iklä mig en uniform som jag stolt bar i närmare 15 år därefter. Jag var iväg där man sade sig funnit källan till ondska, jag hade hela tiden händelsen den 11 september i medvetandet när jag reflekterade över varför och vad jag gjorde. Jag var rättvis, jag gav alla jag mötte en chans att visa sig fredliga och jag står idag oerhört stolt över att ha gjort mitt för att få människorna i det berörda landet att känna frihet en kort stund.

Jag har besökt 'ground zero' flera gånger och jag läser varje gång om dig. Jag imponeras över din målmedvetenhet, din kärlek till äventyr och att du fick uppleva så mycket under den tid du var här.

Världen förändrades den dagen, och med det så många människors. Jag är stolt över att ha haft ditt öde med mig i min livsbana. 

Du är aldrig glömd David!

Posted by Furiren

English Translation

Add new Guest Book entry

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
 

Guestbook comments are held until moderator approval.

In addition to this Guestbook post, if you are a family or friend of this victim, we welcome you to contribute photographs, documents, or stories to this Living Memorial page. To do so, complete this submission form . Your content will be reviewed by our team, and a staff member will reach out to you at your convenience.